OPENMATICS

Více informací

Nacházíte se na webové stránce firmy OPENMATICS.

Zvolte prosím svůj preferovaný jazyk. English | Deutsch | Česky

Nacházíte se na webové stránce firmy OPENMATICS.

Zvolte prosím svůj preferovaný jazyk. English | Deutsch | Česky

Hledáte informace o společnosti ZF Friedrichshafen?

Navštivte korporátní webové stránky.

Note

The page you are navigating to is not optimized for mobile devices.
Do you want to proceed?

Proceed

OPENMATICS

Právní ujednání

Poskytovatel

ZF Friedrichshafen a. s.

ZF Aftermarket
Obere Weiden 12
97424 Schweinfurt
Německo

Kancelář:

ZF Friedrichshafen a. s.
Ředitelství společnosti / ZF Forum
Löwentaler Straße 20
88046 Friedrichshafen
Německo

Telefon: +49 7541 77-0
E-mail: marketing.openmatics@zf.com

Zastoupená představenstvem

Wolf-Henning Scheider (generální ředitel/CEO),

Dr. Konstantin Sauer, Sabine Jaskula, Michael Hankel, Wilhelm Rehm, Dr. Franz Kleiner, Dr. Holger Klein

Obchodní rejstřík Ulm, HRB 630206
Registrační číslo DPH: DE 145 374 190
D.U.S.N .: 31-501-5446

Kontakt

Kateřina Čulíková
Marketing and Communication

Openmatics s. r. o.
Poděbradova 2842/1
301 00 Plzeň
Česká republika

Telefon: +420 371 150 000
Mobile/Cell Phone +420 602 463 358

E-mail: marketing.openmatics@zf.com

Právní ujednání

Právní ujednání k používání internetových stránek je k dispozici na ZF Friedrichshafen a. s.

Používání těchto webových stránek podléhá následujícím obchodním podmínkám. Svůj souhlas s těmito podmínkami vyjadřujete přístupem na tyto webové stránky.

Terms of use

Zde najdete podmínky užívání

Copyright

Tyto webové stránky poskytují informace o společnosti ZF Friedrichshafen a. s. a jejích produktech. Texty, fotografie, grafika a rozvržení, jakož i veškeré aspekty grafického návrhu těchto stránek jsou chráněny autorskými právy.

Celý obsah těchto stránek je chráněn a nelze jej kopírovat, šířit nebo měnit pro komerční účely. Stahovat nebo vytisknout text, fotografie a grafické prvky můžete pouze pro osobní, soukromé a nekomerční účely. Jakákoli reprodukce grafiky, fotografií, zvukových souborů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích je povolena pouze s předchozím písemným souhlasem ZF Friedrichshafen a. s.

Zmiňování značky

Není-li uvedeno jinak, jsou všechny ochranné známky a značky uvedené na internetových stránkách ZF Friedrichshafen a. s. právně chráněnými ochrannými známkami a označeními ZF Friedrichshafen a. s. a jejich dceřiných společností; toto platí zejména pro názvy produktů, loga a emblémy společnosti.

Zřeknutí se odpovědnosti za informace

Obsah těchto webových stránek je určen pouze pro všeobecné informační účely. Přestože jsou všechny informace ověřeny z hlediska přesnosti a úplnosti, mohou v některých případech stále obsahovat chyby nebo spíše nepřesnosti. Proto společnost ZF Friedrichshafen a. s. nemůže být odpovědná za nároky týkající se poškození hmotné nebo nehmotné povahy vzniklé v důsledku přesnosti, správnosti, úplnosti a aktuálnosti, např. používání nebo nepoužívání nesprávných nebo neúplných informací poskytovaných prostřednictvím internetové nabídky svých webových stránek.

Kromě toho společnost ZF Friedrichshafen a. s. vylučuje veškeré nároky na ručení týkající se nabízených služeb, jako je stahování souborů dostupných na internetových stránkách společnosti ZF Friedrichshafen a. s.

Odmítnutí odpovědnosti nelze uplatnit ve všech případech, kdy společnost ZF Friedrichshafen a. s. nebo její zástupci musí čelit obvinění z úmyslu nebo hrubé nedbalosti. Navíc odmítnutí odpovědnosti společnosti ZF Friedrichshafen a. s. není platné v případě porušení povinností, tj. plnění uvedených povinností se předpokládá pro řádné provedení smlouvy a návštěvník je oprávněn věřit, že dodržování uvedených povinností se provádí (základní závazky a povinnosti); avšak v případě drobné nedbalosti budou pohledávky omezeny z hlediska splatné částky na základě předvídatelné smluvní škody v okamžiku uzavření smlouvy. Zřeknutí se odpovědnosti se nevztahuje na škody na osobách, odpovědnost v souvislosti se zákonem o odpovědnosti za výrobek, odpovědnost za nedostatek smluvně dohodnutých záruk a za zlou vůli.

Společnost ZF Friedrichshafen a. s. si výslovně vyhrazuje právo změnit, doplnit, odstranit části nabízených stránek nebo dokonce celou nabídku bez zaslání souvisejícího oznámení; totéž platí pro dočasné nebo konečné ukončení publikací a příspěvků.

Rozsah

Tato poznámka o webu odkazuje na webovou stránku společnosti ZF Friedrichshafen a. s. na adrese aftermarket.zf.com.

© 2017 ZF Friedrichshafen a. s. Všechna práva vyhrazena.

Poskytovatel

ZF Friedrichshafen a. s.

ZF Aftermarket
Obere Weiden 12
97424 Schweinfurt
Německo

Kancelář:

ZF Friedrichshafen a. s.
Ředitelství společnosti / ZF Forum
Löwentaler Straße 20
88046 Friedrichshafen
Německo

Telefon: +49 7541 77-0
E-mail: marketing.openmatics@zf.com

Zastoupená představenstvem

Wolf-Henning Scheider (generální ředitel/CEO),

Dr. Konstantin Sauer, Sabine Jaskula, Michael Hankel, Wilhelm Rehm, Dr. Franz Kleiner, Dr. Holger Klein

Obchodní rejstřík Ulm, HRB 630206
Registrační číslo DPH: DE 145 374 190
D.U.S.N .: 31-501-5446

Kontakt

Kateřina Čulíková
Marketing and Communication

Openmatics s. r. o.
Poděbradova 2842/1
301 00 Plzeň
Česká republika

Telefon: +420 371 150 000
Mobile/Cell Phone +420 602 463 358

E-mail: marketing.openmatics@zf.com

Právní ujednání

Právní ujednání k používání internetových stránek je k dispozici na ZF Friedrichshafen a. s.

Používání těchto webových stránek podléhá následujícím obchodním podmínkám. Svůj souhlas s těmito podmínkami vyjadřujete přístupem na tyto webové stránky.

Terms of use

Zde najdete podmínky užívání

Copyright

Tyto webové stránky poskytují informace o společnosti ZF Friedrichshafen a. s. a jejích produktech. Texty, fotografie, grafika a rozvržení, jakož i veškeré aspekty grafického návrhu těchto stránek jsou chráněny autorskými právy.

Celý obsah těchto stránek je chráněn a nelze jej kopírovat, šířit nebo měnit pro komerční účely. Stahovat nebo vytisknout text, fotografie a grafické prvky můžete pouze pro osobní, soukromé a nekomerční účely. Jakákoli reprodukce grafiky, fotografií, zvukových souborů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích je povolena pouze s předchozím písemným souhlasem ZF Friedrichshafen a. s.

Zmiňování značky

Není-li uvedeno jinak, jsou všechny ochranné známky a značky uvedené na internetových stránkách ZF Friedrichshafen a. s. právně chráněnými ochrannými známkami a označeními ZF Friedrichshafen a. s. a jejich dceřiných společností; toto platí zejména pro názvy produktů, loga a emblémy společnosti.

Zřeknutí se odpovědnosti za informace

Obsah těchto webových stránek je určen pouze pro všeobecné informační účely. Přestože jsou všechny informace ověřeny z hlediska přesnosti a úplnosti, mohou v některých případech stále obsahovat chyby nebo spíše nepřesnosti. Proto společnost ZF Friedrichshafen a. s. nemůže být odpovědná za nároky týkající se poškození hmotné nebo nehmotné povahy vzniklé v důsledku přesnosti, správnosti, úplnosti a aktuálnosti, např. používání nebo nepoužívání nesprávných nebo neúplných informací poskytovaných prostřednictvím internetové nabídky svých webových stránek.

Kromě toho společnost ZF Friedrichshafen a. s. vylučuje veškeré nároky na ručení týkající se nabízených služeb, jako je stahování souborů dostupných na internetových stránkách společnosti ZF Friedrichshafen a. s.

Odmítnutí odpovědnosti nelze uplatnit ve všech případech, kdy společnost ZF Friedrichshafen a. s. nebo její zástupci musí čelit obvinění z úmyslu nebo hrubé nedbalosti. Navíc odmítnutí odpovědnosti společnosti ZF Friedrichshafen a. s. není platné v případě porušení povinností, tj. plnění uvedených povinností se předpokládá pro řádné provedení smlouvy a návštěvník je oprávněn věřit, že dodržování uvedených povinností se provádí (základní závazky a povinnosti); avšak v případě drobné nedbalosti budou pohledávky omezeny z hlediska splatné částky na základě předvídatelné smluvní škody v okamžiku uzavření smlouvy. Zřeknutí se odpovědnosti se nevztahuje na škody na osobách, odpovědnost v souvislosti se zákonem o odpovědnosti za výrobek, odpovědnost za nedostatek smluvně dohodnutých záruk a za zlou vůli.

Společnost ZF Friedrichshafen a. s. si výslovně vyhrazuje právo změnit, doplnit, odstranit části nabízených stránek nebo dokonce celou nabídku bez zaslání souvisejícího oznámení; totéž platí pro dočasné nebo konečné ukončení publikací a příspěvků.

Rozsah

Tato poznámka o webu odkazuje na webovou stránku společnosti ZF Friedrichshafen a. s. na adrese aftermarket.zf.com.

© 2017 ZF Friedrichshafen a. s. Všechna práva vyhrazena.